Ziektebriefjes

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders.

Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.

Klik hier om de ziektebriefjes te downloaden.

 

Medicatie op school

Wanneer u wenst dat de school er op toeziet dat uw minderjarig kind tijdens de schooluren bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dient u vooraf een aanvraagformulier in te vullen. Let wel dat het deel aangeduid met ‘in te vullen door de arts of apotheker’ ook effectief door een arts of apotheker wordt ingevuld. Zonder handtekening en stempel van de arts of de apotheker wordt dit formulier niet als geldig beschouwd.

Bij een wijziging van therapie of medicatie moet een nieuw formulier ingevuld worden.

Klik hier voor het downloaden van het aanvraagformulier voor het toedienen van medicatie op doktersvoorschrift op school.

Bradericplein 16a - 8340 Damme - 050/35 47 87

Copyright © 2013. Alle rechten voorbehouden.