De schoolraad is het overlegorgaan waar schoolbestuur, leerkrachten, ouders en afgevaardigden van de lokale leefgemeenschap elkaar ontmoeten en in overleg beslissingen nemen in het belang van het kind en de school.

Info in verband met de schoolraad:

samenstelling

Verslagen van de schoolraad kunnen op school steeds ingekeken worden.

Bradericplein 16a - 8340 Damme - 050/35 47 87

Copyright © 2013. Alle rechten voorbehouden.