Hoe behoudt onze katholieke basisschool dan haar eigenheid.?

Eerst en vooral proberen we dagelijks onze christelijke identiteit waar te maken via enkele peilers: door verbondenheid met elkaar, door via deze verbondenheid de figuur van Jezus te laten ervaren en door een houding van hoop bij mislukkingen of tegenslagen (we weigeren aan doemdenken te doen)

Deze identiteit komt nadrukkelijk ter sprake in het vak godsdienst, in het dagelijks gebed, in de dagelijkse godsdienstige momentjes in de kleuterschool en in de gebeds- en eucharistievieringen.

Ook pastorale activiteiten als onze actie Broederlijk Delen en de maandopeners lopen daar als een rode draad doorheen. Daarnaast proberen wij onze christelijke identiteit voelbaar te maken in de manier waarop we met elkaar en met de kinderen omgaan, in evaluaties van leerlingen , bij conflicthantering en in de samenwerking met de parochie.

 

Noël Bonte, professor bijbelstudie en priester voor jongeren binnen de St.-Michielsbeweging in de regio Kortrijk vergelijkt ons leven met een cardiogram waarop pieken en dalen in ons hartritme worden weergegeven.

De pieken zijn de hoogtepunten: gelukservaringen, een geboorte, belangrijke verjaardagen, communiefeest, …., de dalen momenten van intens verdriet: het overlijden van familieleden of kennissen , een echtscheiding, de dood van een huisdier, … .

Als school kunnen we zeggen: we houden het vlak, we houden ons daar niet mee bezig….dan vertoont het cardiogram een horizontale lijn … met alle dramatische gevolgen vandien. Wanneer we echter omgaan met de hoogtepunten én dieptepunten in het leven , dan verschijnt een veel “gezondere” curve.

Soms vinden we als leerkracht geen woorden wanneer één van onze kinderen

geconfronteerd wordt met groot verdriet… op dit moment kunnen we terugvallen op een lange christelijke traditie en kunnen we met de kinderen van onze klas b.v. het Onze Vader, een vast morgengebed, een Wees Gegroet, … bidden.

We vinden het tevens zeer zinvol om op de hoogtepunten binnen een jaar (feestdagen, begin en einde schooljaar) met de kinderen rustig te worden in een bezinningsmoment, met hen te bidden (cf. Einstein: “Bidden verandert mensen en mensen veranderen de wereld”) of dieper in te gaan op de oude bijbelverhalen, die zelfs te laten uitbeelden, zodat ze nog intenser worden beleefd.

Samengevat zouden we ons pedagogisch project ook als volgt kunnen formuleren:

OLVA Vivenkapelle “De HulstHaegen”streeft een opvoeding na die geïnspireerd is door het evangelie. Vanuit een dienstbaarheid aan kinderen en maatschappij stellen we ons als doel om pedagogisch verantwoord en kwalitatief onderwijs aan te bieden.

 

Bradericplein 16a - 8340 Damme - 050/35 47 87

Copyright © 2013. Alle rechten voorbehouden.