Let wel: onze zorg recht zich niet uitsluitend naar leerlingen die het moeilijk hebben. Ook leerlingen die extra prikkels nodig hebben omdat ze binnen bepaalde leerdomeinen meer begaafd zijn dan de gemiddelde leerling krijgen extra oefenstof onder begeleiding aangeboden of krijgen meer verantwoordelijkheid binnen de klaswerking.

Het welbevinden van de kinderen neemt een grote plaats in op school. Gedurende de speeltijden beschikken de kinderen over heel wat spelmaterialen zodat de sociale interactie groeit. Samen leren spelen heeft een onschatbare waarde. Daarnaast bemerken we ook dat ruzies minder vaak voorkomen door dit spelend bezig zijn.

De tot nu toe sporadische activiteiten tijdens de speeltijden (o.m. allerhande

klascompetities, speelkoffers en animatie ) worden in de vaste structuur van toezichten opgenomen. Gedurende de speeltijden staat een extra leerkracht in voor speelplaatsanimatie.

Elke maand wordt een animatierooster opgemaakt waar verscheidene spelen en kleine competities aan bod komen. Dit alles heeft onder meer als doel preventie tegen pesten en een extra sportieve stimulans op school te creëren.

De speelplaatsanimatie gebeurt niet alleen door leerkrachten maar de oudste klassen nemen soms een animatie voor zich waarbij een spel wordt aangeleerd aan de kinderen uit jongere klassen.

Dit brengt een aangename sfeer op de speelplaatsen en het prikkelt de kinderen in hun spel. Door het aanreiken van spelkoffers, gevuld met uitdagende, verrijkende spelen, wordt het spelen op zich motiverend en stimulerend en brengt dit een geestrijke ontspanning.

Het niveaulezen blijven we verder hanteren om de leesmotivatie bij de kinderen hoog te houden. Zo kan elk kind van het tweede tot en met het vierde leerjaar gedurende een lestijd op hetzelfde moment op zijn leesniveau lezen onder begeleiding van de leerkrachten en ondersteunend personeel. Die leerlingen die reeds het hoogste niveau hebben bereikt, bekwamen zich verder in het vertellend lezen en na voorbereiding doen ze dit soms voor de kleuters in de derde kleuterklas. Sinds een paar jaar schakelen we leerlingen uit het 5de of 6de leerjaar in als tutor. De tutor leest samen met een leerling uit het 2de of 3de leerjaar en aan de hand van een vragenrooster wordt het gelezene verder uitgediept en besproken. Voor beide leerlingen werkt dit verrijkend en zowel de oudere als jongere leerling verfijnt zijn eigen leesproces.

Zo blijven we op verscheidene niveaus zorg verstrekken: de schoolstructuur ondergaat telkens wat aanpassingen om die zorg te organiseren, leerkrachten krijgen door de zorgcoördinatoren ondersteuning in hun gedifferentieerd werken en de kinderen krijgen een gestructureerde zorg op maat.

Binnen heel ons beleid blijft elke klastitularis echter de eindverantwoordelijke voor de zorg voor alle kinderen in zijn of haar klas. Het is de titularis zelf die elke les zijn/haar kinderen zo nauw mogelijk moet zien betrekken bij het leerproces.

Dit is een complexe opdracht en daarom is extra ondersteuning zeer welkom.

 

Bradericplein 16a - 8340 Damme - 050/35 47 87

Copyright © 2013. Alle rechten voorbehouden.