Vrije dagen

Woensdag 26 september 2018: Pedagogische Werkdag
Maandag 8 oktober 2018: facultatieve vrije dag
Herfstvakantie: van 27 oktober tot en met 4 november 2018
Woensdag 28 november 2018: Pedagogische Werkdag
Kerstvakantie: van 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019
Vrijdag 8 februari 2019: Facultatieve vrije dag
Krokusvakantie: van 2 maart tot en met 10 maart 2019
Paasvakantie: van 6 tot en met 22 april 2019 (paasmaandag: 22 april 2019)
Dag van de Arbeid: 1 mei 2019
Woensdag 15 mei 2019: Pedagogische Werkdag
Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
Pinkstermaandag:10 juni 2019
Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2019