MOS Energie

Jammer genoeg kunnen we in school geen zonnepanelen plaatsen. Het thema energie ligt ons wel nauw aan het hart en in de koudere maanden van het schooljaar wordt doelbewust nagegaan hoe we met onze energie omspringen.

Daarom maken we gebruik van energiecontroleurs die van november tot en met maart de klasinspanningen nagaan: worden lichten gedoofd, wordt de verwarming een graadje lager gezet, is er voldoende verluchting in de klassen.

Elk schooljaar nemen we gretig deel aan “Dikke-truien-dag” met allerlei muzische elementen: dans, muziekstukjes, truien pimpen, grote sjaals of sjerpen, … .

Dit om duidelijk te maken dat we met onze energiebronnen zorgzaam dienen om te gaan.

Doorheen verscheidene projecten kunnen de kinderen nagaan hoe energie ontstaat en hoe we ermee omgaan.