OLVA Viven, een school vol leven!

Onze school is een katholieke basisschool, open voor alle kinderen. Met enkele kernwoorden willen we graag onze visie voorstellen.

 

Het kind staat centraal:

 • Onze school wil een familiale school zijn waar kinderen gelukkig kunnen zijn en zich van harte welkom voelen. Elk kind is uniek en mag zijn wie hij/zij is. Daarom is een goede zorgwerking heel belangrijk:
  • Via een gedifferentieerde aanpak willen wij zorg op maat aanbieden vanaf de eerste kleuterklas. Een gedreven team en zorgleerkrachten bewaken dit proces.
  • Via een krachtige leeromgeving willen we de kinderen zelfredzaamheid, autonomie en respect voor elkaar aanleren. Waarden die in het dagdagelijkse leven onmisbaar zijn.
 • We schenken veel aandacht aan de overgang van het kleuter naar de lagere school en van de lagere school naar de secundaire school. Een meegroeiboekje brengt de evolutie van de kinderen mooi in beeld.
 • De leerlingenraad in de lagere school zorgt voor een betrokkenheid van de kinderen in het schoolbeleid. Ideeën en meningen worden aangebracht en deze kunnen leiden tot concrete resultaten.

 

Groene speel- en leeromgeving:

 • Onze school beschikt over heel wat groene speelzones (grasveld, voetbalveld, ontdektuin, boomgaard, moestuin, …). Hier kunnen de kinderen naar hartelust ravotten.
 • Via ‘outdoor education’ of het buiten leren worden de groene zones ook betrokken in het klasgebeuren en de lessen. Kinderen gaan naar buiten om te leren. De groene omgeving prikkelt de kinderen om ontdekkend te gaan leren en te genieten met alle zintuigen.

 

Een actieve school – Mens sana in corpore sano

 • Als school nemen we vaak deel aan heel wat sportactiviteiten, dit zowel tijdens als buiten de school/lesuren (veldlopen, heel wat tornooien, MOEV-activiteiten, …).
 • Tijdens Viven + op vrijdagnamiddag onderhouden we goede banden met heel wat diverse sportclubs. Basketbal, pingpong, volleybal, padel, tennis, petanque,… komen hier aan bod.
 • Ook een actieve geest vinden we als school belangrijk. Daarom organiseren we jaarlijks ook heel wat culturele activiteiten (toneel, bezoek aan de bib, grootouderfeest, bosklas, didactische uitstappen,…).

 

MOS-school

 • Een duurzame en milieuvriendelijke leer- en leefomgeving vinden we als school belangrijk. Een samenwerking tussen het team, de leerlingen en de ouders zorgt hiervoor.
 • De 5 thema’s vormen een rode draad in ons schoolleven: natuur op school, verkeer, water, afvalpreventie en energie.
 • Een leerlijn verkeer vanaf de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar zorgt voor een sterk verkeersbeleid met aandacht voor de voetgangers en fietsers.
 • Het dagelijks eten van groenten en fruit, af en toe een uitgebreid fruit- en groentenbuffet stimuleren de kinderen om ook een gezond tussendoortje te eten.