Voor het eerst naar school

Wanneer instappen?

Is uw kleuter 2,5 jaar geworden, dan mag het naar school gaan. Dit vanaf de eerstvolgende instapdatum. De instapdata zijn:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Moet mijn kind zindelijk zijn?

Als je kleuter 2,5 jaar is maar nog niet zindelijk, mag hij toch naar onze kleuterschool.

De kleuterjuf overlegt en helpt jullie graag met de zindelijkheidstraining.

Vaak zien we dat kleutertjes die nog niet zindelijk zijn, door op geregelde tijdstippen (samen met de andere kleuters) te gaan plassen, ook snel zindelijk worden!

Gebeurt er toch eens een ongelukje? Geen nood!

Op school hebben we heel wat reservekledij en wat reservekledij in het boekentasje kan ook wonderen doen.