Ouderraad

De BRUG tussen school en ouders

Als ouderraad willen we het contact tussen ouders en school bevorderen

Volg ons op Facebook

De ouderraad fungeert als brug tussen de ouders en de school. We streven hierbij naar een goede samenwerking met de directie, de leerkrachten en de ouders gebaseerd op wederzijds respect en een open communicatie.

We inventariseren de noden/vragen van ouders en leggen die voor in de ouderraad. Samen met het schoolteam bespreken we wat leeft op school en kunnen initiatieven worden uitgewerkt.

De ouderraad heeft een adviserende en aanvullende rol voor het schoolteam. Zo komen we tot een goed en leerzame schoolperiode voor onze kinderen.

Door activiteiten te organiseren hopen we de betrokkenheid van de ouders met de school te vergroten. Het informele contact tussen ouders, leerlingen en leerkrachten is een mooi gevolg hiervan.

De ouderraad engageert zich om de school op verschillende manieren te ondersteunen:

 • helpen bij projecten: grootouderfeest, kerstgebeuren, oudercontacten, schoolfeest
 • financiële steun voor schoolmaterialen, schoolreis, bosklassen,…

Ouderraad Olva Vivenkapelle "De Hulsthaegen" bestaat in het schooljaar 2023-2024 uit:

 • Voorzitter: Chris Desomer
 • Penningmeester: Lisa Parton
 • Secretariaat: Inge Taelman

Volledig team:

 • Ann Vancanneyt  (ouder van Maxim Verwilst L6 )
 • Inge Taelman (ouder van Seppe Vanmarcke L6)
 • Lisa Parton (ouder van Nand Hernou L4)
 • Chris Desomer (ouder van Laura Desomer Rode klas  en Kasper Desomer L2)
 • Francis Gevaert (ouder van Noor Gevaert L6 en Ellen Gevaert L2)
 • Jana Mouton (ouder van Sander Verhaeghe Gele klas en Thomas Verhaeghen Rode klas)
 • Pia Clercx (ouder van Lea Boucneau L1 en Gabriël Boucneau Rode klas)
 • Lindsey Dewaele (ouder van Mathis Paarse klas)
 • Dieter Monbalieu (ouder van Ruiz Groene klas)

Vergaderingen schooljaar 2023 - 2024:

 • Maandag 28 augustus 2023
 • Maandag 25 september 2023
 • Maandag 20 november 2023
 • Maandag 22 januari 2024
 • Maandag 26 februari 2024
 • Maandag 29 april 2024
 • Maandag 3 juni 2024

Contact opnemen: ouderraad@olva-viven.be