Ouderraad

De BRUG tussen school en ouders

Als ouderraad willen we het contact tussen ouders en school bevorderen

Volg ons op Facebook

De ouderraad fungeert als brug tussen de ouders en de school. We streven hierbij naar een goede samenwerking met de directie, de leerkrachten en de ouders gebaseerd op wederzijds respect en een open communicatie.

We inventariseren de noden/vragen van ouders en leggen die voor in de ouderraad. Samen met het schoolteam bespreken we wat leeft op school en kunnen initiatieven worden uitgewerkt.

De ouderraad heeft een adviserende en aanvullende rol voor het schoolteam. Zo komen we tot een goed en leerzame schoolperiode voor onze kinderen.

Door activiteiten te organiseren hopen we de betrokkenheid van de ouders met de school te vergroten. Het informele contact tussen ouders, leerlingen en leerkrachten is een mooi gevolg hiervan.

De ouderraad engageert zich om de school op verschillende manieren te ondersteunen:

 • helpen bij projecten: grootouderfeest, kerstgebeuren, oudercontacten, schoolfeest
 • financiële steun voor schoolmaterialen, schoolreis, bosklassen,…

Ouderraad Olva Vivenkapelle "De Hulsthaegen" bestaat in het schooljaar 2018-2019 uit:

 • Voorzitter: Bart de Craene
 • Penningmeester: Annelies Cherlet
 • Secretariaat: Evy Mycke

Volledig team:

 • Ann Vancanneyt  (ouder van Maxim Verwilst L1 en Anouk Verwilst L4)
 •  Annelies Cherlet  (ouder van Feline Lootens K1, Ward Lootens L2 en Laure Lootens L4)
 • Els Mille (ouder van Meraud Reubens L1 en Manoah De Boever L4)
 • Inge Taelman (ouder van Seppe Vanmarcke L1 en Matthijs Vanmarcke L5)
 • Evy Mycke (ouder van Rosalie Corty K2 en Maurice Corty L1)
 • Rein Slabbinck (ouder van Ellen, Gevaert P en Noor Gevaert L1)
 • Nathalie Maenhout (ouder van Jorn Brouckaert L4 en Robbe Brouckaert L2)
 • Kris De Greve (ouder van Eva De Greve L5 en Seppe De Greve L2)
 • Bart De Craene (ouder van Lea De Craene P en Tuur De Craene K3)

Vergaderingen schooljaar 2018 - 2019:

 • Maandag 30 augustus 2018
 • Maandag 2 september 2018
 • Maandag 19 november 2018
 • Maandag 18 februari 2019
 • Maandag 3 juni 2019
 • Dinsdag 25 juni 2019

Contact opnemen: ouderraad@olva-viven.be