Ouderraad

De BRUG tussen school en ouders

Als ouderraad willen we het contact tussen ouders en school bevorderen

Volg ons op Facebook

De ouderraad fungeert als brug tussen de ouders en de school. We streven hierbij naar een goede samenwerking met de directie, de leerkrachten en de ouders gebaseerd op wederzijds respect en een open communicatie.

We inventariseren de noden/vragen van ouders en leggen die voor in de ouderraad. Samen met het schoolteam bespreken we wat leeft op school en kunnen initiatieven worden uitgewerkt.

De ouderraad heeft een adviserende en aanvullende rol voor het schoolteam. Zo komen we tot een goed en leerzame schoolperiode voor onze kinderen.

Door activiteiten te organiseren hopen we de betrokkenheid van de ouders met de school te vergroten. Het informele contact tussen ouders, leerlingen en leerkrachten is een mooi gevolg hiervan.

De ouderraad engageert zich om de school op verschillende manieren te ondersteunen:

 • helpen bij projecten: grootouderfeest, kerstgebeuren, oudercontacten, schoolfeest
 • financiële steun voor schoolmaterialen, schoolreis, bosklassen,…

Ouderraad Olva Vivenkapelle "De Hulsthaegen" bestaat in het schooljaar 2021-2022 uit:

 • Voorzitters: Chris Desomer en Francis Gevaert
 • Penningmeester: Lisa Parton
 • Secretariaat: Inge Taelman

Volledig team:

 • Ann Vancanneyt  (ouder van Maxim Verwilst L4 )
 • Els Mille (ouder van Meraud Reubens L4)
 • Inge Taelman (ouder van Seppe Vanmarcke L4)
 • Kris De Greve (ouder van Seppe De Greve L5)
 • Bart De Craene (ouder van Anna De Craene Rode klas, Lea De Craene  L1 en Tuur De Craene L3)
 • Lisa Parton (ouder van Bent Hernou L5 en Nand Hernou L2)
 • Chris Desomer (ouder van Laura Desomer Blauwe klas en Kasper Desomer Gele klas)
 • Jessica Landuyt (ouder van Maurice Heyze Rode klas en Loïc Heyze Rode klas)
 • Francis Gevaert (ouder van Noor Gevaert L4 en Ellen Gevaert Gele klas)
 • Jana Mouton (ouder van Sander Verhaeghe Blauwe klas)
 • Pia Clercx (ouder van Lea Boucneau Rode klas)
 • Karen Hofman (ouder van Matthieu Ryckaert L1 en Thibeau Ryckaert Rode klas)
 • Machteld Van Hauwaert (ouder van Elena Blauwe klas)

Vergaderingen schooljaar 2021 - 2022:

 • Maandag 30 augustus 2021
 • Maandag 20 september 2021
 • Maandag 15 november 2021
 • Maandag 31 januari 2022
 • Maandag 7 maart 2022
 • Maandag 9 mei 2022
 • Maandag 13 juni 2022

Contact opnemen: ouderraad@olva-viven.be