Ouderraad

De BRUG tussen school en ouders

Als ouderraad willen we het contact tussen ouders en school bevorderen

Volg ons op Facebook

De ouderraad fungeert als brug tussen de ouders en de school. We streven hierbij naar een goede samenwerking met de directie, de leerkrachten en de ouders gebaseerd op wederzijds respect en een open communicatie.

We inventariseren de noden/vragen van ouders en leggen die voor in de ouderraad. Samen met het schoolteam bespreken we wat leeft op school en kunnen initiatieven worden uitgewerkt.

De ouderraad heeft een adviserende en aanvullende rol voor het schoolteam. Zo komen we tot een goed en leerzame schoolperiode voor onze kinderen.

Door activiteiten te organiseren hopen we de betrokkenheid van de ouders met de school te vergroten. Het informele contact tussen ouders, leerlingen en leerkrachten is een mooi gevolg hiervan.

De ouderraad engageert zich om de school op verschillende manieren te ondersteunen:

 • helpen bij projecten: grootouderfeest, kerstgebeuren, oudercontacten, schoolfeest
 • financiële steun voor schoolmaterialen, schoolreis, bosklassen,…

Ouderraad Olva Vivenkapelle "De Hulsthaegen" bestaat in het schooljaar 2019-2020 uit:

 • Voorzitter: Bart de Craene
 • Penningmeester: Annelies Cherlet
 • Secretariaat: Evy Mycke

Volledig team:

 • Ann Vancanneyt  (ouder van Maxim Verwilst L2 en Anouk Verwilst L5)
 • Annelies Cherlet  (ouder van Feline Lootens Rode klas, Ward Lootens L3 en Laure Lootens L5)
 • Els Mille (ouder van Meraud Reubens L2 en Manoah De Boever L5)
 • Inge Taelman (ouder van Seppe Vanmarcke L2 en Matthijs Vanmarcke L6)
 • Evy Mycke (ouder van Rosalie Corty Gele klas en Maurice Corty L2)
 • Rein Slabbinck en Francis Gevaert (ouders van Ellen Gevaert Blauwe klas en Noor Gevaert L2)
 • Kris De Greve (ouder van Eva De Greve L6 en Seppe De Greve L3)
 • Bart De Craene (ouder van Lea De Craene  Rode klas en Tuur De Craene L1)
 • Lisa Parton (ouder van Bent Hernou L3 en Nand Hernou Gele klas)
 • Chris Desomer (ouder van Kasper De Somer Blauwe klas)
 •  Jessica Landuyt (ouder van Maurice Heyze Blauwe klas en Loïc Heyze Blauwe klas)

Vergaderingen schooljaar 2019 - 2020:

 • Maandag 26 augustus 2019
 • Maandag 14 oktober 2019
 • Maandag 18 november 2019
 • Maandag 10 februari 2020
 • Maandag 8 juni 2020
 • Maandag 29 juni 2020

Contact opnemen: ouderraad@olva-viven.be