MOS Afval

De school doet extra inspanningen om de afvalberg te vermijden. In het verleden, het heden en de toekomst werken we hard om alle kinderen, ouders van onze school te sensibiliseren en het aantal afval tot het minimum te beperken.

  • Kinderen worden aangespoord om een brooddoos en een herbruikbare drinkbus te gebruiken.
  • Batterijen worden selectief verzameld en met de verzamelde punten kunnen spelmateriaal aanschaffen.
  • Inktpatronen en toners worden selectief verzameld.
  • Kleuters brengen geen koeken meer mee. De koeken worden in grootverpakkingen aangekocht, minder afval.
  • De lagere school kan nog op maandagnamiddag een droge koek genuttigd worden. Andere dagen worden als tussendoortjes fruit en groente genomen. Het afval hiervan belandt op de composthoop.
  • Het zwerfvuil op de speelplaats wordt bijna tot nul herleid.
  • Het sorteren van afval wordt goed in de gaten gehouden en verder gesorteerd: papier en karton, pmd, glas, composterend afval, restafval.
  • Documenten, werkbladen worden recto-verso opgemaakt.
  • Via actie “Diamant” wordt gekozen voor herbruikbare en duurzame materialen: het schoolgerief wordt jaar op jaar doorgegeven, vernieuwd en aangevuld.