Water

Doorheen een schooljaar blijven we aandacht vestigen op het watergebruik en wordt er duidelijk aandacht gevraagd om zorgzaam om te springen met water. In meerdere lessen en thema’s komt “water” aan bod en met natuurgidsen worden poelen, wegbermen onderzocht of wordt deelgenomen aan overzetactie tijdens de paddentrek.

Aan de hand van proefjes maken de kinderen kennis met de werking van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, een watertoren, een waterrad en begrippen als grondwater, waterdoorlaatbaarheid, capillaire werking, onzichtbare watervervuiling, het zelfreinigend vermogen van water ...

Er wordt naar de waterkringloop gekeken vanuit verschillende invalshoeken.

Waar wordt door menselijk ingrijpen deze kringloop verstoord en welke gevolgen heeft dit?

Water is geen koopwaar. Als onvervangbare levensbron is water een gemeenschappelijk goed voor iedereen en alles wat leeft. De toegang tot drinkbaar water en behoorlijke sanitaire voorzieningen is een fundamenteel mensenrecht. Het is onze plicht om het water te gebruiken en te beheren met respect voor ons leefmilieu en voor de toekomstig generatie.

De watermeterstanden worden maandelijks genoteerd en er wordt nagegaan of er overdadig gebruik is.

Het gebruik van een drinkfontein op de speelplaats biedt de kinderen de kans om regelmatig water te drinken en stimuleren we om kraantjeswater te drinken. Daarnaast proberen we via onze regentonnen regenwater te gebruiken om de planten water te geven, om schildergerief uit te wassen, om het bord mee schoon te vegen.

We nemen graag deel aan verscheidene acties : een waterloze dag op school, wereldwaterdag.