Derde leerjaar

Een groot avontuur: Het derde leerjaar is een boeiende en prikkelende tocht met af en toe wat hindernissen maar vooral veel uitdagingen. We starten met cijferen en onze kennis van wiskunde en taal wordt uitgebreid. We leren de werkelijkheid begrijpen en gaan er actief mee om.

Op zoek naar de talenten: Door samen te werken, te leren opzoeken, te communiceren, zoeken we naar waar elk kind sterk in is. De leerlingen delen hun ervaringen en zorgen heel goed voor elkaar.

Leren leren: De kinderen leren een eerste planning opmaken aan het begin van de week. Een goede structuur in de agenda en het opmaken van een weekplanning helpen hierbij.

Voorbereiden groot voetgangersexamen en fietsbrevet zilver: Gedurende het schooljaar bereiden we ons voor op het Groot Voetgangersexamen en het Fietsbrevet Zilver. In het vierde leerjaar worden deze dan afgelegd.