Viven in Beweging

Dit schooljaar kozen we bewust voor het thema ‘Viven in Beweging’.

Via een gezond en sportief aanbod willen we de kinderen meer in beweging krijgen.

Een gevarieerd fruitaanbod op donderdag, deelname aan heel wat sportactiviteiten, het opstarten van onze Viven+ op vrijdagmiddag zijn enkele stappen in die richting.

We willen de kinderen ook tijdens de lessen meer in beweging zetten. Hier sluit ons aanbod van outdoor education perfect bij aan. Onze groene leer- en speelruimte wordt betrokken in de dagdagelijkse klaspraktijk.

Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders willen we in beweging zetten . We willen onze ouders nauwer betrekken bij onze schoolwerking. Klusdagen, leesouders, fruitouders, een goed werkende ouderraad helpen hieraan mee. Via een ouderenquête willen we onze sterktes en zwaktes in kaart brengen zodat we verder op stap kunnen.

Ook als school zijn we in beweging. We zijn als team op weg om het nieuwe leerplan van het Katholiek Onderwijs te implementeren. Het leerplan ‘Zin in leren, Zin in leven’ laat ons nadenken over onze schoolvisie en geeft ons de kans om aan ons onderwijsaanbod te werken.

 

Viven in Beweging is een heel boeiend en ruim thema. Bewegen jullie met ons mee?