Zorg op school

Onze eerste basiszorg is er voor te zorgen dat elk kind zich goed voelt op onze school. Daarom is de totale ontwikkeling van het kind belangrijk.

De persoonsgebonden ontwikkeling (sociaal-emotioneel, motoriek, veerkracht en verantwoordelijkheid) vormt samen met de de cultuurgebonden ontwikkeling (het kennen en kunnen) een rode draad.

De zorg op school past binnen het zorgcontinuüm: dat gaat van de zorg voor een tof klasklimaat over kleine aanpassingen tot extra ondersteuning en hulpmiddelen of uitdagingen.  Zo laten we het kind op eigen tempo groeien.

Zorg wordt samen gedragen

Een goed overleg tussen het team, ouders en externen (kinesisten, logopedisten, therapeuten, dokters, CLB,...) zorgt ervoor dat we samen kunnen zoeken naar de begeleiding die het best aansluit bij elk kind.

Zorg op school begint bij een sfeer van samen-zijn

Daarom nemen we enkele initiatieven die eigen zijn aan onze school:

  • Vivenuurtje: 1x per maand verzamelen de leerlingen van de lagere school in de polyvalente ruimte om samen het Vivenuurtje te vieren. Tijdens dit moment kunnen klassen/kinderen iets voorstellen aan de anderen, worden de sportievelingen even in de kijker gezet, werken we rond sociale vaardigheden en aandachtspunten, staan we stil bij wat er op school en in de wereld gebeurt, zingen we samen, … Een rijk moment voor de lagere school!
  • Speelkoffers: Tijdens de speeltijden kunnen de leerlingen spelen met gevarieerde speelkoffers. Deze koffers stimuleren de sociale interactie tussen de kinderen. Samen leren spelen heeft een onschatbare waarde. Dit brengt een aangename sfeer op de speelplaatsen en het prikkelt de kinderen in hun spel. Door deze speelkoffers, gevuld met uitdagende, verrijkende spelen, wordt het spelen op zich motiverend en stimulerend en brengt dit een geestrijke ontspanning. Tegelijk leren we zo zorg te dragen voor het materiaal.
  • Niveaulezen: Op maandagmiddag lezen we samen in leesgroepen. Onder begeleiding van tutors van het 5de en 6de leerjaar lezen de andere kinderen boekjes op eigen niveau. De leerlingen die reeds het hoogste niveau hebben bereikt, bekwamen zich verder in het vertellend lezen en na voorbereiding doen ze dit soms voor de kleuters in de derde kleuterklas. Na de kerstvakantie sluiten ook de leerlingen van het eerste leerjaar aan.