Zesde leerjaar

Vlotte overgang naar Secundair: Tijdens het schooljaar bezoeken de leerlingen heel wat secundaire scholen. Op die manier ontdekken ze het grote aanbod in het secundair. Ook een bezoek aan het Beroepenhuis te Gent komt jaarlijks aan bod. In de klas bereiden de leerlingen zich ook voor op deze stap. Het CLB komt jaarlijks een infomoment voor de leerlingen en ouders geven.

Franse les:  Tijdens de Franse les leren de kinderen de woordenschat en de grammatica van de Franse taal. Het communiceren (spreken en luisteren) staat hier centraal.

Leren leren: Via zelfstandig werk, ook wel contractwerk genoemd, leren de kinderen plannen, zelfstandig werken en studeren met het oog op de overstap naar het secundair.

Bosklassen: Om de 2 jaar gaan de leerlingen van onze derde graad op bosklas in Durbuy.

Fietsexamen: Eind mei nemen de leerlingen deel aan de Vemoe-route. Dit is een fietsexamen in samenwerking met de politie Knokke-Damme. De leerlingen fietsen zelfstandig een route doorheen Vivenkapelle en Sijsele.

MEGA-project: In samenwerking met de gemeente Damme nemen de leerlingen om de 2 jaar deel aan het MEGA-project. Durven opkomen voor zichzelf en weerbaar zijn tegen de groepsdruk (nemen van alcohol, drugs,...) zijn de pijlers van dit project.