Tweede leerjaar

Verder bouwen op L1: In het tweede leerjaar bouwen we verder op het eerste leerjaar. Het rekenen wordt uitgebreid tot 100 en de tafels van vermenigvuldiging worden op allerlei manier ingeoefend. In de taalles leren we de hoofdletters schrijven en leestekens gebruiken. Alle leerinhouden worden op een speelse manier ingeoefend. Door het creatief bezig zijn op heel wat verschillende manier krijgt onze verbeelding de vrije loop!

Leesplezier: Het technisch lezen van het eerste leerjaar wordt uitgebreid naar het begrijpend lezen. Het leesplezier staat echter voorop! Dankzij een mooie klasbibliotheek met heel wat leesboeken, weetboeken, moppenboeken, dichtbundels en stripverhalen proberen we dit te stimuleren!

Een kijk op de wereld rondom ons: In de lessen wereldoriëntatie hebben we heel veel aandacht aan het leven rondom ons. We leren heel wat beroepen kennen, we gaan de huizen in Vivenkapelle gaan bekijken, we verdiepen ons in de wereld van de dieren. We proberen ook vat te krijgen op de tijd. Via allerlei kalenders en de seizoensboom in de klas verdiepen we ons in de tijd.

Aandacht voor de natuur: Ons schooldomein heeft heel wat te bieden. In het 2de leerjaar werken we hier graag aan mee. Vogels voederen, bloemen planten of zaaien, witloof kweken in de klas, heerlijke confituur maken van het herfstfruit zijn enkele voorbeelden.

Voetgangersbrevet Zilver en Fietsbrevet Brons: In de maand mei leggen alle leerlingen van het tweede leerjaar een voetgangersbrevet Zilver en een fietsbrevet Brons af. Gedurende het schooljaar wordt hier op geoefend.