Afwezigheden

Voor een afwezigheid tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders.

Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.

Klik hier om de afwezigheidsbriefjes te downloaden.

Medicatie op school

Wanneer u wenst dat de school er op toeziet dat uw minderjarig kind tijdens de schooluren bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dient u vooraf een aanvraagformulier in te vullen. Let wel dat het deel aangeduid met ‘in te vullen door de arts of apotheker’ ook effectief door een arts of apotheker wordt ingevuld. Zonder handtekening en stempel van de arts of de apotheker wordt dit formulier niet als geldig beschouwd.

Bij een wijziging van therapie of medicatie moet een nieuw formulier ingevuld worden.

Klik hier voor het downloaden van het aanvraagformulier voor het toedienen van medicatie op doktersvoorschrift op school.

Bij elke afwezigheid bezorgen de ouders aan de directeur of de klasleerkracht een ondertekende verklaring of een medisch attest. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.

Bij een afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende schooldagen is een medisch attest verplicht voor kinderen ouder dan 6 jaar.

Kleuters zijn nog niet leerplichtig en moeten dus niet elke dag of de hele dag naar school. Toch is het voor kleuters heel belangrijk dat ze zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de activiteiten op school. Voor kleuters die afwezig zijn is strikt genomen geen doktersbriefje of verantwoording nodig. Toch is het belangrijk om de school op de hoogte te brengen als je kleuter afwezig is.

Voor kinderen die op 6 jaar in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs willen instappen, bekijkt de school of ze het jaar ervoor minstens 220 halve dagen aanwezig waren in een Nederlandstalige kleuterschool. Is dat niet het geval, dan neemt de klassenraad van de lagere school een beslissing. Ofwel mag het kind toch instappen in het gewoon lager onderwijs, ofwel moet het nog een jaar in het kleuteronderwijs blijven.

Kinderen die een jaar langer in het kleuteronderwijs blijven, moeten wel elke schooldag aanwezig zijn. De leerplicht begint immers op 6 jaar.